YAIR DAVIDY

STAMMARNA

VÄSTERLÄNDSKA FOLKS ISRAELITISKA URSPRUNG


Lokalisering av Israels förlorade stammar som idag finns i nordvästra Europa, Storbritannien, Amerika, Oceanien och Sydafrika - med identifiering av varje enskild stam.


© 1996, All rights reserved. Address For Correspondance:

Yair Davidy
"Brit-Am"
P.O.B. 595
Jerusalem 91004
Israel

Telephone: +972-2-9971153INNEHÅLL

Rekommendationsbrev från Rabbin Abraham Feld

INLEDANDE ÖVERSIKT


DEL ETT

BOK ETT: ISRAELITER, SKYTER OCH NORRA EUROPA

KAPITEL ETT. ARVET
Inledning
Exilhebréerna i Europa och på de brittiska öarna
Arv
Den historiska bakgrunden
Exilen
Paralleller mellan skyter och israeliter

KAPITEL TVÅ. SKYTERNA, ISRAEL OCH EUROPA
Skyter och goter
De hebreiska folkens fysiska antropologi

KAPITEL TRE. DE SKYTISKA FOLKEN KOMMER TILL EUROPA
De sakiska (saxiska), gotiska och åtföljande framryckningarna mot väster
Den skytiska familjen i Europa och hur den kom dit
Migrationen mot väster
Några västeuropeiska stammars skytiska (och israelitiska) identiteter

BOK TVÅ: HISTORISKA FÖRFLYTTNINGAR.

IDENTIFIERADE STAMMAR: RUBEN, GAD, HALVA MANASSE, NAFTALI, DAN, JUDA, SIMEON, LEVI, BENJAMIN.

KAPITEL FYRA. RUBEN OCH DE "RIBUARISKA" FRANKERNA
Rubenitiska folk

KAPITEL FEM. STAMMEN GAD ELLER "GOTH"
Gads spridning
Gads goter
Dan och Gad
Gads söner
Gad i judiska källor
Gaditiska folk
De två och en halv stammarna Ruben, Gad och halva Manasse i sammanfattning

KAPITEL SEX. NAFTALI
Naftaliterna befolkar Norge
Naftalis släkttavla

KAPITEL SJU. DAN
Dan
Dan och Juda
Dans släkttavla

KAPITEL ÅTTA. JUDA, SIMEON, LEVI & BENJAMIN
Simeon
Simeons släkttavla
Levi och Simeon
Juda - Den lidande tjänaren
Benjamin
Normanderna
Söner till Benjamin: Belgier och normander
Benjamins släkttavla
Synoptisk återblick

BOK TRE. ISRAELITISKA STAMMARS VANDRINGAR TILL VÄSTRA EUROPA

IDENTIFIERADE STAMMAR: ASER, ISASKAR, SEBULON.

KAPITEL NIO. ASER
Vandalerna
Kungliga skyter - Malkiel
Aser och Sidon
Asers släkttavla
Aser och hans bror Gad

KAPITEL TIO. ISASKAR OCH SEBULON
Isaskar i profetian: Schweitz
Isaskars släkttavla
Sebulon
Sebulons släkttavla
Synopsis: Aser, Isaskar, Sebulon

BOK FYRA. JOSEFS STAMMAR I STORBRITANNIEN OCH NORDAMERIKA

IDENTIFIERADE STAMMAR: EFRAIM OCH MANASSE.

KAPITEL ELVA. VÄLSIGNELSERNA
Välsignelsernas genealogi: Josef

KAPITEL TOLV. JOSEF, EFRAIM OCH MANASSE
Yasubi och Asap
Manasse
Selofhads döttrar
Makir och Amerika
Manasses släkttavla

KAPITEL TRETTON. EFRAIM, JOSEFS SON
Efraims släkttavla
Efraim och Manasse: Storbritannien och USA

KAPITEL FJORTON. JOSEF OCH DET FÖRLORADE ISRAEL
Josef och det förlorade Israel i Bibeln
Manasse
Efraim
Dollarsedeln
Jordens ändar
Ett ljus för hedningarna
"Brit-Am" eller "Britammia"
Britannia
Monarker

KAPITEL FEMTON. DE TIO FÖRLORADE STAMMARNAS POSITION I BIBELN
Öar i havet
Nordlandet


DEL TVÅ

KAPITEL SEXTON. HISTORISKA IDENTIFIERINGAR
Platserna till vilka israeliterna bortfördes

KAPITEL SJUTTON. LÄGE OCH FÖRFLYTTNING
Ptolemaios kartor
Habor enligt Ptolemaios
Medien enligt Ptolemaios
Partien enligt Ptolemaios
Hara (Aria) enligt Ptolemaios
Israels tolv stammars släkttavla

KAPITEL ADERTON. ISAKS SKYTER I ÖSTER
Israeliterna i Iran och östra Skytien
Identifieringen av israelitiska stammar
Naftali, Juda och Dan i Skytien
Isaskar, Ruben, Gad och Makir i Iran och Skytien

KAPITEL NITTON. KOCHINRULLEN OCH SKANDINAVISK TRADITION
Simeon, Manasse och khazarerna
Sicambrer och teutoner i Skytien
Legender om hebréiska stammar bekräftade
Iyrcae och ett klargörande av kochinrullen

KAPITEL TJUGO. ISRAEL I ÖST SÅSOM DEMONSTRERAT AV PTOLEMAIOS KARTOR
Förklaring av kartorna
Baktriana, Sogdiana och Inre Skytien
Yttre Skytien och Serica

En jämförelse av stammarnas inbördes position i Israel och i Yttre Skytien


KAPITEL TJUGOETT. ÖVERGÅNGSSKEDENA I SKYTIEN. HISTORISK GEOGRAFI ÖVER DE BORTFÖRDA
Signifikansen av Ptolemaios geografi
Stamgeografi över Inre Skytien enligt Ptolemaios
Asiatiska Sarmatien
Europeiska Sarmatien

KAPITEL TJUGOTVÅ. KELTISKT MELLANSPEL OCH INTERMEDIÄR SAMMANFATTNING
Kelter
Skyter

KAPITEL TJUGOTRE. LÄGERORDNINGEN I ÖKNEN OCH I SENARE HISTORIA
Namnlikheter
Bevarande av relativ position

KAPITEL TJUGOFEM. LÄNDER MED ISRAELITISKA KOLONIER:
Afrika och Asien
Europa
Italien
Irland
Staten Israel och judarna
Storbritannien
Australien
Nya Zealand
Sydafrika
Holland
Belgien
Kanada
USA
Finland
Helvetia (Schweitz)
Sverige
Norge
Danmark
Skandinavien
Frankrike

TJUGOSEX. VAD SPELAR ÄNDÅ ALLT DETTA FÖR ROLL?
Israelitiskt arv och rasism

SLUTSATS

APPENDIX
Hur det kom sig att denna bok skrevs
Källor for "STAMMARNA"
Senstius
Olsen

ERKÄNNANDEN

BIBLIOGRAFI